WIJ KOMEN OOK NAAR DE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN TOE!

klik hier - bekijk de mogelijkheden

Een paar reacties over onze service
comment1
comment5
comment4
comment3

Medische keuringen via een afsprakensysteem

Uiteraard bieden wij ook keuringen aan via afspraken. Deze keuring vallen goedkoper uit doordat meer mensen op een vaste datum gepland kunnen worden. 60 euro groot rijbewijs en klein 40 euro. Doordeweeks gepland en op vaste tijden.

transporteffect
NAAR HOOFDPAGINA TRANSPORTEFFECT
leden CN
NAAR LEDENPAGINA CHAUFFEURSNIEUWS
Eerdere locaties
Vaste afspraken via onze partner VoorKeur
voorkeur2345
Wij doen alle keuringen. Hieronder de meest gangbare
Groot rijbewijs

Stap 1.

Gezondheidsverklaring aanvragen.

U koopt een Gezondheidsverklaring via mijn.cbr.nl. Als u deze digitaal gekocht heeft, krijgt u de gezondheidsverklaring binnen een week opgestuurd in uw mijn.cbr.nl mailbox.

Stap 2.

Gezondheidsverklaring terugsturen.

De gezondheidsverklaring vult u in en stuurt u digitaal terug naar het CBR via mijn.cbr.nl.

Stap 3.

Verwijsbrief met ZD code.

U ontvangt na het inzenden van gezondheidsverklaring de volgende formulieren van het CBR in mijn.cbr.nl:

  • de verwijzing naar Keurend arts met ZD code, 
  • een keuringsverslag met uw unieke ZD code
  • Kom naar de keuringsdag

Mocht u problemen met verkrijgen met het verkrijgen van de formulieren kunt u ons altijd een e-mail zenden.

Klein rijbewijs

Eerste stap

Gezondheidsverklaring aanvragen.

Gezondheidsverklaring via mijn.cbr.nl aanvragen. Als u deze digitaal gekocht heeft, krijgt u de gezondheidsverklaring binnen een week opgestuurd in uw mijn.cbr.nl mailbox.

Tweede stap

Gezondheidsverklaring terugsturen.
De gezondheidsverklaring vult u in en stuurt u digitaal terug naar het CBR via mijn.cbr.nl.

Derde stap

Verwijsbrief met ZD code.

U ontvangt na het inzenden van de gezondheidsverklaring de volgende formulieren van het CBR in mijn.cbr.nl:

  • de verwijzing naar Keurend arts met ZD (Zorgdomein) code,
  • een keuringsverslag met uw unieke ZD code
  • en eventuele andere formulieren.
  • Kom naar de KEURINGSDAG

VOOR TAXI-CHAUFFEURS

Chauffeurskaart aanvragen.

Voordat u gekeurd kunt worden, dient u een aanvraag in voor een Chauffeurskaart bij KIWA.

Geneeskunde verklaring downloaden

U downloadt het formulier Geneeskundige Verklaring.

U neemt het formulier mee naar de medische keuring.

EEN DRIVE-IN ZAL GEEN DRIVE-IN ZIJN ALS U EEN AFSPRAAK MOET MAKEN!

Korte informatie


Als team Transporteffect en Chauffeursnieuws vonden wij het oneerlijk tegenover de mensen dat er een externe verdienmodule is gekoppeld aan het systeem om afspraken te maken of mensen te begeleiden tijdens het gehele proces.

Door deze extra module komen de kosten veelal tussen de 80 en 110 procent hoger te liggen, waarmee wij ons als organisatie niet kunnen verenigen.

In 2019 zijn we aan de slag gegaan om deze externe kosten voor bedrijven en particulieren voor medische keuringen die wettelijk nodig zijn, tegen te gaan.

Na diverse malen overleg met de betrokken partijen te hebben gevoerd is het duidelijk dat wij nog meer kunnen beteken voor de transportsector, maar ook voor elke bestuurder.

In 2019 hebben wij al diverse mensen kunnen helpen, zodat men niet huis op de bank kwam te zitten. Spoedprocedures werden daadwerkelijk uitgevoerd en het bleef niet bij woorden alleen.

Extra services zoals hieronder vermeld willen wij ook meenemen richting particulieren en bedrijven.

We hebben hiervoor directe lijnen en, zoals u van ons bent gewend, begeleiden we elke aanvraag van A tot Z.

Neem gerust een kijkje wat wij op deze pagina te bieden hebben, en zoals bekend, maar toch even voor degenen die dit nog niet weten: wij zijn een NON-PROFIT organisatie.


RIJBEWIJZEN VERLOPEN TIJDENS DEZE PERIODE OOK GEWOON 

ONZE DRIVE-IN-KEURING BIEDT UITKOMST.

 

 

Zoals u misschien weet, heeft ons team Transporteffect/Chauffeursnieuws samen met de keuringsartsen een mobiele keuringsservice voor rijbewijzen ontwikkeld.

In deze tijden is het alle hens aan dek, en oplossingen zijn meer dan welkom.

Wij zijn daarom in beraad gegaan over mogelijkheden om de keuringen voor iedereen door te laten gaan.

Doktoren hebben het momenteel erg druk en als men al een keuringsafspraak heeft kunnen bemachtigen, wil niemand in een volle wachtkamer zitten tot men aan de beurt is.

Zoals wij al eerder aangaven willen wij “DRIVE-IN-keuringen” aanbieden.

Dit is uniek, dus alleen door ons opgezet.

Wij zorgen voor een terrein waar niet alleen chauffeurs, maar ook anderen welkom zijn om met de vrachtwagen of auto aan te sluiten voor deze KEURING ZONDER AFSPRAAK.

Keuringen duren ongeveer 10 minuten, en tijdens het wachten kan men gebruik maken van een snackwagen.

Ook wij van Chauffeursnieuws en Transporteffect zijn aanwezig om u te bedienen als u vragen omtrent het vak heeft.

Het plan was de aankomende zomer hiermee te starten, maar in deze tijd willen wij de service al op zaterdag 11 april voor de eerste keer laten plaatsvinden.

Bij gebleken succes zal dit veel vaker gaan gebeuren.

In geval van drukte staan op 11 april in ieder geval meerdere keuringsartsen stand-by.

Uw mening, opmerkingen of ideeën zijn van harte welkom, zodat we dit samen tot een succes kunnen maken.

Het doel is voor uzelf als persoon maar ook voor bedrijven keuringen makkelijker in te plannen, waardoor veel minder tijd verloren gaat.

Uiteraard krijgt u van ons ook begeleiding van A tot Z.

Als lid van onze organisatie krijgt u ook nog eens korting.

Graag uw reactive op redactie@transporteffect.nl of via messenger.

 

In de afspraken die wij met de aangesloten keuringsartsen hebben gemaakt hebben wij een sociaal stelsel gehanteerd.

Artsen die solidair ingesteld zijn nemen deel aan onze formule en daarmee kunt u een afspraak maken in dit systeem.

Dit houdt in dat een keuringarts voor iedereen een vaste prijs berekent, ongeacht de lengte van de keuring.

Prijzen zijn inclusief BTW en afdragingen aan de instantie om de keuringen mogen uit te voeren.

Wij geven unieke begeiding van A tot Z zodat u geen lange wachtijden heeft
Problemen met afspraak maken stuur ons de gegevens en wij regelen het voor u.

Doordat wij het afgelopen jaar veel mensen hebben kunnen helpen met het versnellen van de procedures omtrent rijbewijzen, zijn we ook met diverse keuringsartsen in contact gekomen.

De wereld rondom de wettelijke keuringen is niet vanzelfsprekend en er zitten veel haken en ogen aan. Externe zakelijke verdienmodules zijn geen uitzondering en zelfs misleiding komt voor.

Zoals u weet komen wij op voor de belangen van de bestuurders en wij vinden dat op dit gebied een eerlijk en goed systeem voor iedereen van belang is.

Hierom hebben wij met verschillende keuringsartsen gesproken, maar wij hebben ons ook op de politieke kant en op het CBR zelf gericht.

Wij zijn daarbij in contact gekomen met keuringsarts Alain Marlisa, met wie we meerdere persoonlijke gesprekken hebben gevoerd.
Dr. Marlisa is onder andere bestuurder van de stichting Profor (Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse Koninkrijk) en is actief in de vereniging van rijbewijskeuringsartsen.

Op ons verzoek heeft dr. Marlisa ook het een en ander op papier gezet naar aanleiding van onze vragen in de afgelopen tijd. Lees het hieronder.

Wij hebben gezamenlijk een afsprakensysteem ontwikkeld waarbij alle kaarten te allen tijde open liggen.
Dit systeem moet ervoor zorgen dat iedereen, zowel bedrijven als particulieren, een gelijk bedrag betaalt en van A tot Z wordt begeleid.

Prijsopbouw en alles wat eraan vastzit zijn een open boek, waardoor onnodige verdienmodellen worden uitgesloten.

De komende tijd zullen wij u meer berichten over de ontwikkelingen van onze service voor een soepel en snel verloop.

Voor nu zijn we bezig met de afronding om het systeem in de lucht te krijgen.

Een woord van dr. Marlisa:

 

 

(Interview)

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Alain Marlisa. Ik ben arts en ik doe sinds ongeveer 15 jaar rijbewijskeuringen. Er is in die tijd niet zo heel veel veranderd. Ik kan daar uitgebreid over vertellen, maar ik zal me focussen op de zaken die op dit moment spelen.


Het CBR is overgeschakeld van papier naar computer en dit heeft nogal wat problemen gegeven. Het grootste probleem is dat er nog oude dossiers zijn die wel zijn gedigitaliseerd, maar niet geautomatiseerd. Dit betekent dat handgeschreven dossiers zijn ingescand en toegevoegd aan de digitale dossiers van de mensen die gekeurd moeten worden.

Als een dossier moet worden gelicht (dit gebeurt als je bijvoorbeeld een nieuwe geneeskundige verklaring hebt ingevuld) moet er eerst een arts naar kijken en dit kost heel veel tijd.

Dit is heel dramatisch als je bijvoorbeeld als chauffeur werkt en je je rijbewijs moet verlengen om je werk te kunnen blijven doen of als je een examen wilt doen. De 75-plussers hebben nu een coulanceregeling; dat betekent dat hun rijbewijs, alleen in Nederland, automatisch nog een jaar geldig is. Als voorwaarde geldt dat je wel een procedure om je rijbewijs te verlengen moet hebben opgestart.
Bij de chauffeurs die een categorie twee rijbewijs hebben geldt een andere regeling. Het besluit wordt hoe dan ook genomen op de laatste dag van het verlopen van je rijbewijs. Dit betekent dat je maximaal binnen 1 tot 2 dagen een nieuw rijbewijs kunt hebben op het moment dat het verloopt.

Als je nog door een specialist moet worden gekeurd heb je wel een probleem, want die tijd komt er helaas nog bij. Ook hier geldt weer dat je op tijd moet zijn begonnen met de procedure om je te laten keuren. Wat betreft de keuringen zelf: op dit moment zijn de rijbewijskeuringen, omdat er blijkbaar heel veel geld aan de keuring kan worden verdiend, het gebied geworden van gelukszoekers.

Wat ik hiermee bedoel is dat er bedrijven zijn die de mensen die moeten worden gekeurd koppelen aan artsen die keuren.

Deze bedrijven vragen daarvoor veel geld; soms meer dan 20% van de omzet.
Deze bedragen moeten natuurlijk worden doorberekend aan de klant en dit komt de klant niet ten goede. Ook bepalen deze bedrijven wie wel en wie niet de keuringen krijgen, omdat alleen zij toegang hebben tot de populatie van mensen die moeten worden gekeurd.

Dit is iets dat ik met Transporteffect/Chauffeursnieuws heb besproken en zij willen hier iets aan doen, omdat ook zij deze situatie onaanvaardbaar vinden.

Hierover zult u later van Transporteffect meer horen.
Wat betreft de keuringen zelf: veel mensen weten niet wat de bedoeling is van een keuring. 

Beroepschauffeurs hebben vroeger bij arbodiensten uitgebreide keuringen gehad. Deze keuringen zijn komen te vervallen en hiervoor in de plaats is de 5-jarige keuringscyclus voor het rijbewijs gekomen. Deze keuring is niet een uitgebreide keuring zoals die vroeger plaatsvond, maar een screening op aanwijzingen dat er mogelijk zaken spelen die consequenties hebben voor de geschiktheid om te rijden.

Als dit zo is wordt dit genoteerd in het rapport dat naar het CBR gaat, en het CBR kan dan besluiten tot nader onderzoek. Hierin schuilen nogal wat problemen. Als een arts het formulier niet goed invult kan het CBR tot de conclusie komen dat er een medisch probleem speelt en als gevolg daarvan meer formulieren opsturen die moeten worden ingevuld, of je kunt zelfs worden doorverwezen naar een specialist die allerlei zaken op specialistisch niveau moet uitzoeken.

Als dit niet nodig blijkt dan leidt dit wel tot hoge kosten en een forse vertraging van de verlenging van een rijbewijs.
Om dit te voorkomen zijn we met het CBR in gesprek om te zien hoe we de formulieren zo zuiver mogelijk kunnen invullen zonder dat de medische situatie die er is tekort wordt gedaan, maar wel met het gevolg dat de klant zo snel mogelijk door het keuringsproces kan komen. Om te zorgen voor een meer uniforme werkwijze, zodat iedereen die wordt gekeurd niet afhankelijk is van de kennis/kunde van artsen, hebben wij een vereniging opgericht die zich bezighoudt met de kwaliteit van de keuringen.

Wij denken zelf dat dit een goede zaak is, omdat mensen dan zeker weten dat ze overal op dezelfde manier zullen worden gekeurd en zeker weten dat het dossier geen onnodige vertraging oploopt.

Deze vereniging is onze gesprekspartner bij het CBR.


Nog een laatste noot: veel mensen die niets mankeren denken dat de keuring niets voorstelt omdat ze binnen 5 minuten klaar zijn. Dit klopt in hun geval, want als er niets aan de hand is stelt het CBR maar weinig vragen, valt er ook weinig in te vullen op het formulier en gaat het alleen om de bloeddruk, de ogen en de urine. Natuurlijk moet u het formulier wel naar waarheid hebben ingevuld, want als u dit niet doet kan de arts ook niets.

Als je wel een aandoening hebt komen er meestal meerdere formulieren van het CBR, waarop veel moet worden ingevuld. Deze keuringen duren veel langer.

Wij hanteren als artsengroep het solidariteitsprincipe: zowel mensen die snel klaar zijn als mensen die door ziekte of gebrek heel lang bij ons bezig zijn, betalen voor de keuring dezelfde prijs. Dit betekent dat de gezonde mensen eigenlijk een deel van de keuring van de mensen met een aandoening betalen.

Een andere manier van werken is eigenlijk praktisch onuitvoerbaar. Wij moeten immers van tevoren een prijs opgeven, maar we weten niet van tevoren of iemand een ziekte of gebrek heeft, noch hoeveel mensen dit al of niet van tevoren melden. Het doet er niet toe of de keuring uitgebreid is of niet, als het CBR maar voldoende informatie heeft en deze op een juiste manier wordt verstrekt.

Als het CBR dit namelijk op de goede manier ontvangt kan de afwerking heel snel verlopen. Een dossier kan bij het CBR zelfs binnen 10 minuten zijn afgewerkt als het past binnen de voorwaarden van een automatisch protocol. Als het dossier niet in een automatisch protocol past, dan gaat het lang duren.

Wij kunnen helaas niet voorspellen of een dossier in het protocol past. We kunnen er wel samen voor zorgen dat zoveel mogelijk dossiers in dit protocol zullen gaan passen.
Als er bij het CBR een dossier van een vorige keuring bekend is kan het helaas al zo zijn dat, ook al zijn de gegevens niet heel spannend (zoals bijvoorbeeld dat degene een bril draagt), het dossier niet binnen het automatisch protocol past.

Als het dossier dan blijft hangen nemen wij in spoedgevallen contact op met het CBR en wordt het alsnog handmatig afgehandeld.

Ik hoop dat een en ander omtrent de keuringen zo wat duidelijker is geworden.


Tot ziens op de keuring.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.