VoorKeur is partner van stichting Chauffeursnieuws/Transporteffect op het gebied van keuringen.

Voorkeur levert de keuringsartsen en Chauffeursnieuws/Transporteffect zorgt voor de begeleiding en het proces rondom de keuring heen.

Dokter Marlisa verteld het belang van de samenwerking met ons.

Doordat wij het afgelopen jaar veel mensen hebben kunnen helpen met het versnellen van de procedures omtrent rijbewijzen, zijn we uiteraard ook met diverse (Arbo) keuringsartsen in contact gekomen.

De wereld rondom de wettelijke medische arbo keuringen is niet vanzelfsprekend en er zitten veel haken en ogen aan. Externe zakelijke verdienmodules zijn geen uitzondering en zelfs misleiding komt voor.

Zoals u weet komen wij op voor de belangen van de bestuurders en wij vinden dat op dit gebied een eerlijk en goed systeem voor iedereen van belang is.

Keuringsartsen

Hierom hebben wij met verschillende keuringsartsen gesproken, even belangrijk was ook de politieke kant en op het CBR zelf gericht.

Wij zijn daarna in contact gekomen met keuringsarts Alain Marlisa, met wie we meerdere persoonlijke gesprekken hebben gevoerd.
Dr. Marlisa is onder andere bestuurder van de stichting Profor (Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlandse Koninkrijk) en is actief in de vereniging van rijbewijskeuringsartsen.

Ons verzoek

Op ons verzoek heeft dr. Marlisa ook het een en ander op papier gezet naar aanleiding van onze vragen over medische arbo keuringen . Lees het hieronder.

Afsprakensysteem

Wij hebben gezamenlijk een afsprakensysteem ontwikkeld waarbij alle kaarten te allen tijde open liggen.
Dit systeem moet ervoor zorgen dat iedereen, zowel bedrijven als particulieren, een gelijk bedrag betaalt en van A tot Z wordt begeleid.

Prijsopbouw en alles wat eraan vastzit zijn een open boek, waardoor onnodige verdienmodellen worden uitgesloten.

Service

De komende tijd zullen wij u meer berichten over de ontwikkelingen van onze service voor een soepel en snel verloop van de medische arbo keuringen.

Voor nu zijn we bezig met de afronding om het systeem in de lucht te krijgen.

Een woord van ons teamhoofd dr. Marlisa:

(Interview)

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Alain Marlisa. Ik ben arts en ik doe sinds ongeveer 15 jaar rijbewijskeuringen. Er is in die tijd niet zo heel veel veranderd. Ik kan daar uitgebreid over vertellen, maar ik zal me focussen op de zaken die op dit moment spelen.

Het CBR

Het CBR is overgeschakeld van papier naar computer en dit heeft nogal wat problemen gegeven. Het grootste probleem is dat er nog oude dossiers zijn die wel zijn gedigitaliseerd, maar niet geautomatiseerd. Dit betekent dat handgeschreven dossiers zijn ingescand en toegevoegd aan de digitale dossiers van de mensen die gekeurd moeten worden.

Als een dossier moet worden gelicht (dit gebeurt als je bijvoorbeeld een nieuwe geneeskundige verklaring hebt ingevuld) moet er eerst een arts naar kijken en dit kost heel veel tijd.

Dramatisch

Dit is heel dramatisch als je bijvoorbeeld als chauffeur werkt en je je rijbewijs moet verlengen om je werk te kunnen blijven doen of als je een examen wilt doen. De 75-plussers hebben nu een coulanceregeling; dat betekent dat hun rijbewijs, alleen in Nederland, automatisch nog een jaar geldig is.

Voorwaarde

Als voorwaarde geldt dat je wel een procedure om je rijbewijs te verlengen moet hebben opgestart.
Bij de chauffeurs die een categorie twee rijbewijs hebben geldt een andere regeling. Het besluit wordt hoe dan ook genomen op de laatste dag van het verlopen van je rijbewijs. Dit betekent dat je maximaal binnen 1 tot 2 dagen een nieuw rijbewijs kunt hebben op het moment dat het verloopt.

Tijd

Als je nog door een specialist moet worden gekeurd heb je wel een probleem, want die tijd komt er helaas nog bij. Ook hier geldt weer dat je op tijd moet zijn begonnen met de procedure om je te laten keuren. Wat betreft de keuringen zelf: op dit moment zijn de rijbewijskeuringen, omdat er blijkbaar heel veel geld aan de keuring kan worden verdiend, het gebied geworden van gelukszoekers.

Wat ik hiermee bedoel is dat er bedrijven zijn die de mensen die moeten worden gekeurd koppelen aan artsen die keuren.

Oneerlijk

Deze bedrijven vragen daarvoor veel geld; soms meer dan 20% van de omzet.
Deze bedragen moeten natuurlijk worden doorberekend aan de klant en dit komt de klant niet ten goede. Ook bepalen deze bedrijven wie wel en wie niet de keuringen krijgen, omdat alleen zij toegang hebben tot de populatie van mensen die moeten worden gekeurd.

Transporteffect

Dit is iets dat ik met Transporteffect heb besproken en zij willen hier iets aan doen, omdat ook zij deze situatie onaanvaardbaar vinden. Wat betreft de keuringen zelf: veel mensen weten niet wat de bedoeling is van een keuring. 

Arbodiensten

Beroepschauffeurs hebben vroeger bij arbodiensten uitgebreide keuringen gehad. Deze keuringen zijn komen te vervallen en hiervoor in de plaats is de 5-jarige keuringscyclus voor het rijbewijs gekomen. Deze keuring is niet een uitgebreide keuring zoals die vroeger plaatsvond, maar een screening op aanwijzingen dat er mogelijk zaken spelen die consequenties hebben voor de geschiktheid om te rijden.

Rapport

Als dit zo is wordt dit genoteerd in het rapport dat naar het CBR gaat, en het CBR kan dan besluiten tot nader onderzoek. Hierin schuilen nogal wat problemen. Als een arts het formulier niet goed invult kan het CBR tot de conclusie komen dat er een medisch probleem speelt en als gevolg daarvan meer formulieren opsturen die moeten worden ingevuld, of je kunt zelfs worden doorverwezen naar een specialist die allerlei zaken op specialistisch niveau moet uitzoeken.

Hoge kosten en een forse vertraging

Als dit niet nodig blijkt dan leidt dit wel tot hoge kosten en een forse vertraging van de verlenging van een rijbewijs.
Om dit te voorkomen zijn we met het CBR in gesprek om te zien hoe we de formulieren zo zuiver mogelijk kunnen invullen zonder dat de medische situatie die er is tekort wordt gedaan, maar wel met het gevolg dat de klant zo snel mogelijk door het keuringsproces kan komen. Om te zorgen voor een meer uniforme werkwijze, zodat iedereen die wordt gekeurd niet afhankelijk is van de kennis/kunde van artsen, hebben wij een vereniging opgericht die zich bezighoudt met de kwaliteit van de keuringen.

Een goede zaak

Wij denken zelf dat dit een goede zaak is, omdat mensen dan zeker weten dat ze overal op dezelfde manier zullen worden gekeurd en zeker weten dat het dossier geen onnodige vertraging oploopt.

Deze vereniging is onze gesprekspartner bij het CBR.

Tot slot

Nog een laatste noot: veel mensen die niets mankeren denken dat de keuring niets voorstelt omdat ze binnen 5 minuten klaar zijn. Dit klopt in hun geval, want als er niets aan de hand is stelt het CBR maar weinig vragen, valt er ook weinig in te vullen op het formulier en gaat het alleen om de bloeddruk, de ogen en de urine. Natuurlijk moet u het formulier wel naar waarheid hebben ingevuld, want als u dit niet doet kan de arts ook niets.

Aandoening

Als je wel een aandoening hebt komen er meestal meerdere formulieren van het CBR, waarop veel moet worden ingevuld. Deze keuringen duren veel langer.

Solidariteitsprincipe

Wij hanteren als artsengroep het solidariteitsprincipe: zowel mensen die snel klaar zijn als mensen die door ziekte of gebrek heel lang bij ons bezig zijn, betalen voor de keuring dezelfde prijs. Dit betekent dat de gezonde mensen eigenlijk een deel van de keuring van de mensen met een aandoening betalen.

Een andere manier van werken is eigenlijk praktisch onuitvoerbaar. Wij moeten immers van tevoren een prijs opgeven, maar we weten niet van tevoren of iemand een ziekte of gebrek heeft, noch hoeveel mensen dit al of niet van tevoren melden. Het doet er niet toe of de keuring uitgebreid is of niet, als het CBR maar voldoende informatie heeft en deze op een juiste manier wordt verstrekt.

10 minuten

Als het CBR dit namelijk op de goede manier ontvangt kan de afwerking heel snel verlopen. Een dossier kan bij het CBR zelfs binnen 10 minuten zijn afgewerkt als het past binnen de voorwaarden van een automatisch protocol. Als het dossier niet in een automatisch protocol past, dan gaat het lang duren.

Voorspellen

Wij kunnen helaas niet voorspellen of een dossier in het protocol past. We kunnen er wel samen voor zorgen dat zoveel mogelijk dossiers in dit protocol zullen gaan passen.
Als er bij het CBR een dossier van een vorige keuring bekend is kan het helaas al zo zijn dat, ook al zijn de gegevens niet heel spannend (zoals bijvoorbeeld dat degene een bril draagt), het dossier niet binnen het automatisch protocol past.

Als het dossier dan blijft hangen nemen wij in spoedgevallen contact op met het CBR en wordt het alsnog handmatig afgehandeld.

Ik hoop dat een en ander omtrent de keuringen zo wat duidelijker is geworden.


Tot ziens op de keuring.