Recreatievaart Gezondheidsverklaring

Om een Klein Vaarbewijs of Groot Pleziervaartbewijs II te verkrijgen moet u voldoen aan de keuringseisen voor de binnenvaart. Als u een aanvraag indient voor uw eerste vaarbewijs of een verlenging van het vaarbewijs dient u een medische Gezondheidsverklaring voor het vaarbewijs in te vullen waarin u vragen over uw gezondheidstoestand met ja of nee moet beantwoorden. Als u alle vragen met nee kunt beantwoorden, voldoet u aan de medische eisen.

Als u één of meerdere vragen met ja beantwoordt

Mocht u één of meerdere vragen met ja beantwoorden, moet u de arts vragen om in een aparte verklaring een toelichting te geven, waarmee de aard en de ernst van de aandoening wordt verduidelijkt. U kunt hiervoor terecht bij een huisarts of een medisch specialist. U stuurt de Gezondheidsverklaring met de toelichting van de arts naar het CBR. Daarna zal de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR dit beoordelen en besluiten om:

  • Uw aanvraag zonder verdere beperkingen goed te keuren
  • U nog een aparte keuring te laten ondergaan.
  • Uw aanvraag goed te keuren met een speciale vermelding en/of beperking van de geldigheidsduur.
  • Uw aanvraag af te wijzen.

Op Gezondheidsverklaring staat precies beschreven wat uw vervolgstappen zijn na het invullen van de verklaring.

De keuringseisen zijn opgenomen in bijlage 6.1. van de Binnenvaartregeling.

Gezondheidsverklaring Recreatievaart

Geldigheidsduur gezondheidsverklaring

Uw gezondheidsverklaring is:

  • 3 maanden geldig als u een arts moet bezoeken;
  • 6 maanden geldig als u geen arts hoeft te bezoeken.

Dit geldt zowel voor het Klein Vaarbewijs I en II en het Groot Pleziervaartbewijs II.

Dit betekent dat als u langer dan bovengenoemde periode bezig bent met het behalen van uw theorie-examen(s en praktijkexamen) en de aanvraag van het vaarbewijspasje dat u dan opnieuw een Gezondheidsverklaring moet indienen. Mocht u binnen een half jaar het Klein Vaarbewijs én het Groot pleziervaartbewijs II aanvragen, dan heeft u maar één gezondheidsverklaring nodig.

Wij adviseren u om eerst uw examen(s) te behalen en daarna uw gezondheidsverklaring voor het vaarbewijs in te dienen.

Twijfelt u over uw gezondheid?

Twijfelt u of u gezond genoeg bent om het vaarbewijs te halen vanwege een medische aandoening? U kunt uzelf ook eerst laten keuren door een van de door de ILT aangewezen keuringsartsen, volgens de keuringseisen voor de binnenvaart. Dit brengt extra kosten met zich mee. Wel voorkomt dit dat u mogelijk voor niets het examen aflegt.

Volg ons:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.