Ik betaal meer dan het basistarief. Mag dat?

Ja, dat mag. Het kan voorkomen dat u meer moet betalen dan het basistarief. Dat kan doordat:

  • Uw keuring langer duurt dan 15 minuten (directe tijd).
  • Het uitwerken van het keuringsrapport langer duurt dan 15 minuten (indirecte tijd).

Alleen psychiaters en neurologen mogen extra indirecte tijd in rekening brengen als dit nodig is. Ze mogen maximaal 2 kwartier bovenop het basistarief in rekening brengen. Bij een keuring op last van de politie mogen psychiaters en neurologen maximaal 4 toeslagen voor indirecte tijd in rekening brengen (4 keer een extra kwartier).

In sommige gevallen moet u een laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld een bloedonderzoek, ondergaan. Ook deze kosten worden extra in rekening gebracht. Hoeveel die kosten zijn, is afhankelijk van het onderzoek. Uw specialist kan u hier meer informatie over geven. De specialist is verplicht om u voorafgaand aan de rijbewijskeuring te informeren over de te verwachten totale kosten.

Het is niet toegestaan om meer tijd in rekening te brengen dan er is geleverd tijdens de keuring. U kunt onze klachtenbrief gebruiken om een klacht in te dienen bij uw keurend medisch specialist.