Op 11 april 2020 zijn we begonnen met het unieke concept:

DE DRIVE-IN Medische Arbo keuring.

De opzet was en is dat men zich tussen de ritten door medisch Arbo keuring kan laten keuren als men in de buurt is. Dit houdt in zonder afspraak en wanneer het de mensen uitkwam. Zo hebben we veel collega’s geholpen, en dit geeft ons de nodige voldoening.

We zijn er voor u

Uiteindelijk zijn we er voor u, wat in onze ogen door andere organisaties vaak wordt vergeten. We hebben wel wat tegengas ondervonden, in de vorm van regelmatige bezoekjes van handhavers of politie. Helaas kwamen die dan niet om een medische Arbo keuring te laten doen, maar omdat men was gebeld met de mededeling dat wij er stonden. Uiteraard overtraden wij geen wetten, en men zag ook snel wat onze intentie was.

Keuringsdagen

Er zijn door Transporteffect en de Stichting Chauffeursnieuws meer dan 400 medische Arbo keuringen gedaan, verspreid over Nederland. We zijn continu ondersteund door een team van keuringsartsen, onder leiding van dr. A. Marlisa. De samenwerking met VoorKeur.nl loopt goed, en we hebben besloten er mee door te gaan. 

Interesse? Stuur een mail naar medisch@transporteffect.nl Dan krijgt u een persoon toegewezen die aan uw wensen gehoor geeft.

WhatsApp: +31 6 396 10 780